Звітування керівника

Звіт директора Приозерного ясел-садка № 70 Херсонської міської ради Ніколайчук Ольги Іванівни перед батьками, колективом та громадськістю за 2019/2020 навчальний рік

Приозерний ясла - садок № 70 Херсонської міської ради (далі - ясла - садок) є закладом дошкільної освіти загального призначення для дітей віком від 2 до 6 (7) років комунальної форми власності. Місцезнаходження ясла - садка № 70: селище Приозерне, вулиця Білозерська, будинок 7, місто Херсон, 73489.

За проєктною потужністю Приозерний ясла-садок № 70 розраховано на 140 місць. Функціонує п'ять вікових груп: 2 групи раннього віку, 3 групи дошкільного віку. Загальна кількість дітей становила 125 осіб.

Режим роботи ясел-садка:

4 групи- 10,5 годин, з 7.00 до 17.30,

1 група - 12 годин, з 7.00 до 19.00 год.

Спілкування, навчання та ведення ділової документації здійснювалося українською мовою.

Діяльність ясел-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Пріоритетним напрямком роботи є:

створення оптимальних умов для забезпечення результативності освітнього процесу, фізичного розвитку кожної дитини, фізкультурно-оздоровчої та просвітницької роботи серед дітей та батьків, забезпечення охорони життя і здоров'я дітей.

У своїй діяльності ясла-садок керується законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти. Організація освітнього процесу здійснювалася за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Педагогічними працівниками впроваджувалися програми: «Впевнений старт» освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (за науков. редакцією Піроженко Т.О.), «Дитяча хореографія (автор - Шевчук А.С.); програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина» (авт. - Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М., за наукового редагування Рейпольської О.Д.).

Станом на 01 червня 2020 року ясла-садок укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, а також технічним персоналом на 96,7%. Склад педагогічного колективу: директор, вихователь-методист, 8 вихователів, 1 музичний керівник. З повною вищою педагогічною освітою - 5 педагогів, що складає - 45,4%, з повною вищою фаховою - 3 педагога, що складає - 27,3%, з базовою вищою - 3 педагога - 27,3%. Мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 педагоги - 18,2%, «спеціаліст першої категорії» 1 педагог - 9,2%, «спеціаліст другої категорії» 3 педагога - 27,3%, «спеціаліст» 5 педпрацівників - 45,4%. Педагогічні звання мають 2 педпрацівники - 18,2%.

Рівень підвищення професійної компетентності педагогів, у порівнянні з 2018/2019 н.р., підвищився завдяки роботі з методичною літературою, періодичними виданнями, проведенням семінарів, використанням ІКТ-технологій. Протягом 2019/2020 року педагогічні працівників взяли участь у 4 авторських семінарах; 2 вебінарах, у zoom конференціях (під час карантину); у методичних заходах, які проводив методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради. Під час карантину з березня по травень 2020 року, вихователі організували дистанційне навчання та дозвілля дітей та дистанційну роботу з батьками. Дистанційна підтримка освітнього процесу в умовах карантину здійснювалася за допомогою VPN- технологій, використовувались цікаві онлайн-ресурси для розвитку і навчання дошкільників.

Протягом звітного року проведено 4 засідання педагогічної ради ясел-садка, наради при директорові, педагогічні години, 2 семінари-практикуми. За рахунок проведеної роботи зріс показник сформованості складових емоційного інтелекту вихованців ясел-садка, а саме: самопізнання (знання і розуміння власних емоцій) - на 35%, емпатії (розуміння емоцій інших людей, здатність до співчуття) - на 37%, саморегуляції (вміння керувати своїми емоціями і виражати їх у сприйнятний спосіб) - на 25%, самомотивації (здатність входити в емоційні стани, що сприяють досягненню успіху) - на 30%, соціальні навички (здатність вступати в міжособистісні стосунки з іншими людьми і підтримувати їх) - на 25%. На 39% зріс рівень пізнавальної активності дошкільнят, на 35% - розвиток мислення, уяви, пам'яті, мовлення. Тричі на рік проводився моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти. Узагальнені результати в порівнянні з початком навчального року свідчать, що середній рівень засвоєння по яслах-садку у порівнянні з вереснем (42%) виріс у березні до 58%.

Протягом звітного року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ясел-садка освітніми програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Систематизовані та поповнені матеріали для використання в роботі педагогічними працівниками: наочність, демонстраційний та роздавальний матеріал, створені лепбуки. Придбані книжки - розмальовки, дидактичний матеріал, виготовлені атрибути до дидактичних, рухливих, сюжетно - рольових ігор. У методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогічним працівникам, придбано методичну літературу по плануванню роботи вихователів, здійснено підписку періодичних видань - журнал «Практика управління дошкільним закладом», журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Адміністрація, педагогічний колектив у 2019/2020 навчальному році велику увагу приділяли формуванню співпраці дитячого садка з сім'єю, вивченню особливостей спілкування в сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця.

Батьки брали активну участь у благоустрої подвір'я, квітників, ігрових майданчиків, оформленні групових приміщень, були активними учасниками спортивних змагань, свят та розваг, конкурсів. Ясла-садок підтримує бажання батьків отримувати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці, як традиційні, так і нетрадиційні. Робота ясел-садка систематично висвітлювалася на сайті управління освіти Херсонської міської ради, на власному сайті Приозерного ясел-садка № 70.

Медичний кабінет на 100 % забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання медичної допомоги. Кожний квартал з метою обстеження фізичного розвитку вихованців здійснювалися антропометричні вимірювання, в інформаційних куточках кожної вікової групи висвітлювалися антропометричні дані, завдяки чому батьки мали змогу простежити за розвитком своєї дитини. На початку навчального року визначено групи здоров'я, що надало змогу в подальшому використовувати індивідуальний підхід до фізичного розвитку дітей та збереження їх здоров'я. Річний, місячний плани щеплень виконано на 100%. Значна увага приділялася організації санітарно-просвітницькій роботі. Сестра медична систематично надавала батькам консультації щодо організації раціонального харчування дітей вдома, профілактики кишкових отруєнь, вірусних захворювань, загартовування дітей тощо. З персоналом ясел-садка протягом звітного року проведено 12 санітарно-гігієнічних навчань на актуальні теми. Аналізуючи стан захворюваності дітей можна зробити висновок, що основне захворювання - це ГРВЗ. Показник захворюваності у порівнянні з минулим навчальним роком, зменшено на 7% і становить 14% (кількість захворювань гострими респіраторними вірусними інфекціями зменшено на 8%, інші - залишилися сталими - 5%). Кількість дітей основної фізкультурної групи становила 92%, підготовчої - 8% (за висновками лікарів із медичних карток вихованців).

У яслах - садку здійснюється триразовий режим харчування дітей відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.04 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих навчальних закладах» з урахуванням розподілу їжі за калорійністю протягом дня: сніданок - 25%, обід - 35%, полудень 20%; об'єм їжі відповідає віку дітей (влітку додається другий сніданок). Щодня проводяться підсумки виконання натуральних норм, а також кожні десять днів аналізується стан їх виконання. Станом на 01 червня 2020 року натуральні норми харчування виконуються: яслі - 92,9%, сад - 94,5%. Загальний відсоток - 93, 75% (у 2018/2019 навчальному році: яслі - 78,1%, сад - 77,2%. Загальний відсоток - 77,7%). Умови для організації харчування в дитячому садку задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням. Харчування дітей раціональне (збагачене білками, жирами, вуглеводами, мінералами) та збалансоване (присутні всі необхідні для дитячого росту продукти: молоко, м'ясо, сир, риба, вершкове масло, олія, овочі, фрукти). Ведеться відповідна документація: «Бракераж сирої продукції», «Бракераж готової продукції», «Журнал здоров'я», «Журнал виконання натуральних норм», перспективне меню. Кількість дітей, які мали пільги щодо оплати за харчування станом на 01 червня 2020 року становила 21 чол. (16,8%), з них: багатодітних - 17 дітей (13,6%), учасників АТО - 2 дит. (1,6%), малозабезпечених - 2 дит. (1,6%).

Протягом звітного року адміністрацією ясел-садка здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Діяла Рада по харчуванню ясел-садка. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано. Харчові отруєння відсутні.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на його вирішення потрібні кошти. Як керівник закладу, значну увагу приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

За кошти субвенції Комишанської селищної ради придбано холодильник в харчоблок, вартістю 8226 грн., два комп'ютери, вартістю 21774 грн.

За позабюджетні кошти придбано іграшки, стільчики на суму 215, 87 грн., будівельні матеріали, канцелярські товари, миючі та дезінфікуючі засоби, іграшки на суму 31041,79 грн., посуд, вартість 2000,00 грн.

За бюджетні кошти придбано праску, вартістю 1043,00 грн., м'який інвентар (подушки, рушники), вартістю 5000,00 грн., деззасоби, вартістю 1930,00 грн, здійснено підписку періодичних видань на суму 9027,00 грн.

В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази з залученням батьків в поточному році проведено косметичний ремонт групових та підсобних приміщень, харчоблоку.

Здійснено капітальний ремонт системи очистки стічних вод на суму 284500 грн.

З метою покращення роботи садка проводиться анкетування батьків, пропозиції та зауваження батьків враховуються в подальшій роботі.

Висловлюю щиру подяку батькам наших вихованців, шефам - Херсонському козацькому полку Українського козацтва, за підтримку та допомогу у вирішення поточних питань, всьому колективу Приозерного ясел-садка № 70 за створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

А головним є те, що дитячий садок прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров'я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Проте, поряд з позитивними здобутками, існують питання, які потребують подальшого покращення. Це стосується зміцнення матеріально-технічної бази, а саме: ремонт музичної (спортивної) зали; ремонт роздягальні групи № 2 ; ремонт спальної кімнати групи №2; придбання нових килимів та лінолеуму в групу №2, № 3; виконання вимог приписів Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області щодо техногенної та пожежної безпеки будівлі, у тому числі, встановлення автоматичної пожежної сигналізації у приміщенні ясел-садка.

За підсумками роботи колективу протягом звітного року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Директор Приозерного

ясел - садка № 70 Ольга НІКОЛАЙЧУК

 • Звіт керівника
 • Приозерного ясел-садка № 70
 • Херсонської міської ради
 • Ніколайчук Ольги Іванівни
 • за 2014-2019 роки
 • м. Херсон
 • 2019 рік

Приозерний ясла - садок № 70 Херсонської міської ради є закладом дошкільної освіти загального типу для дітей віком від 2 до 6 (7) років комунальної форми власності. Режим роботи - 10.5 год.

За проектною потужністю заклад розраховано на 140 місць. За звітний період відкрито 3 додаткові групи (2 групи у 2015 році, 1 група у 2016 році). Станом на 01 квітня 2019 року функціонує п'ять вікових груп. В садку перебуває 125 дітей (у 2014 році - 58 дітей).

Як керівник закладу, значну увагу приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. За звітний період за рахунок бюджетних коштів здійснено капітальні ремонти:

 • заміна вікон - 99,9 тис. грн.;
 • ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання - 45,7 тис. грн.;
 • ремонт дитячого майданчика - 64, 5 тис. грн.

Станом на 01 квітня 2019 року здійснюється розробка проектно-коштористної документації по капітальному будівництву станції біологічної очистки системи водовідведення садка. На дані цілі виділено бюджетних коштів 350 тис. грн.

Всього видатки на капітальні ремонти - 560,1 тис. грн.

У звітному періоді за бюджетні кошти придбано обладнання довгострокового користування (капітальні придбання):

 • принтер та комп'ютер - 14, 0 тис. грн.;
 • газовий котел - 29,0 тис. грн.;
 • газовий побутовий лічильник, пристрій дистанційної передачі даних - 35,0 тис. грн.;
 • спортивний ігровий комплекс - 63,0 тис. грн.

Всього видатки на капітальні придбання - 141,0 тис. грн.

Придбано предметів, обладнання та інвентарю (поточні придбання):

 • меблі - 122,1 тис. грн.;
 • м'який інвентар - 80,5 тис. грн.;
 • посуд - 15,1 тис. грн.;
 • промислова плита (для харчоблоку) - 18,5 тис. грн.,
 • 2 холодильники - 16,8 тис. грн.;
 • промислова електром'ясорубка - 8,2 тис. грн.;
 • пральна машина - 9,0 тис. грн.;
 • сигналізатори загазованості, пожежний інвентар - 3,3 тис. грн.;
 • казначейські ключі - 2,9 тис. грн.

Всього видатки на поточні ремонти становлять 276,4 тис. грн.

За рахунок субвенції Комишанської селищної ради придбано:

 • меблі в групові кімнати (ліжка, шафи, стільці, лавки, вішалки, столи) на суму 71,4 тис. грн.,
 • м'який інвентар - 34,6 тис. грн.;
 • періодичні видання - 6,3 тис. грн.,
 • миючі засоби - 2,7 тис. грн.,
 • канцтовари - 4,9 тис. грн.,
 • посуд - 7,5 тис. грн.,
 • стіл для кухні - 2,6 тис. грн.,
 • принтер - 3,1 тис. грн.,
 • сантехнічне обладнання, ваги - 5,7 тис. грн.

Всього видатки субвенції Комишанської селищної ради за звітний період становлять 138,8 тис. грн.

За звітний період за позабюджетні кошти та кошти спеціального фонду (батьківські кошти) придбано:

 • м'який інвентар - 13,2 тис. грн.;
 • господарські товари - 22,0 тис. грн.;
 • енергозберігаючі лампи - 0,5 тис. грн.;
 • ваги - 2,0 тис. грн.;
 • миючі, дезінфікуючі засоби - 8,0 тис. грн.;
 • канцтовари - 14,2 тис. грн.;
 • будівельні матеріали - 26,2 тис. грн.;
 • меблі - 4,2 тис. грн.;
 • господарські товари - 17,4 тис. грн.,
 • іграшки - 7,8 тис грн.;
 • посуд - 0,5 тис. грн.;
 • побутова техніка (2 телевізора, 2 пилосос, музичний центр) - 14,0 тис. грн.

Всього видатки на поточні придбання за кошти спеціального фонду (батьківські кошти) становлять - 112,6 тис. грн.

Завдяки цьому зріс попит батьків та імідж садка.

Наявні приміщення, харчоблок, пральня відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, обслуговуючий персонал забезпечений спеціальним одягом.

Облаштовано 5 вуличних ігрових майданчиків, щороку здійснюється озеленення та благоустрій території, квітників. Систематично проводяться поточні ремонти ігрового обладнання майданчиків. До благоустрою майданчиків та території активно залучаються батьки.

У яслах - садку здійснюється триразовий режим харчування дітей відповідно до норм, затверджених чинним законодавством, об'єм їжі відповідає віку дітей (влітку додається другий сніданок). Харчування дітей раціональне (збагачене білками, жирами, вуглеводами, мінералами) та збалансоване (присутні всі необхідні для дитячого росту продукти: молоко, м'ясо, сир, риба, вершкове масло, олія, овочі, фрукти). Щодня проводяться підсумки виконання натуральних норм, а також кожні десять днів аналізується їх виконання. Ведеться відповідна документація.

З боку директора протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. З 2017 року діє Рада по харчуванню Приозерного ясел-садка № 70, у складі якої є представники батьківської громади. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано. Харчові отруєння відсутні.

Ясла - садок укомплектовано педагогічними кадрами згідно зі штатним розписом. Протягом звітного періоду педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об'єднання, заходи методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради. Вихователь-методист садка Павлик Т.В. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль дитячої книги у формуванні гармонійно розвиненої особистості» (2017 рік, м. Херсон). З 2017 року діє об'єднана атестаційна комісія на базі нашого ясел-садка для атестації педагогічних працівників Приозерного ясел-садка № 70, Комишанського ясел-садка № 63, Комишанського дитячого садка № 58, Комишанського дитячого садка № 6, Куйбишевського дитячого садка № 50 у складі 7 чоловік. Протягом звітного періоду атестувалося 12 педагогічних працівників з 5 закладів дошкільної освіти.

Хоч ми і селищний садок, проте протягом останніх років активно беремо участь у міських заходах. Так, лише у цьому році вихованці нашого садка стали лауреатами міських конкурсів «Світ очима дітей» та «Літературні намистинки».

В садку діють гуртки хореографії, образотворчого мистецтва, театральний та англійської мови. Охоплено гуртковою роботою 107 дітей (85,6 %). Впроваджуємо у свою роботу передові сучасні методики. Так, після участі у семінарі методичного кабінету управління освіти в роботу гуртка англійської мови (16 дітей) впроваджуємо методику асоціативних символів.

Батьківська громада бере активну участь у тижнях безпеки життєдіяльності, тематичних місячниках, конкурсах, акціях, родинних святах, заходах по благоустрою. Так, у березні 2019 року родина Ясак сприяла випуску книжки Діани Винарчик «Казочки від Діани».

Інформація, заходи, новини, фінансова звітність, відомості про публічні закупівлі систематично висвітлюються на сайті нашого садка.

Приозерний ясла-садок № 70 - відкритий освітній простір, в якому педагогічний колектив взаємодіє із сім'ями вихованців через різні форми роботи задля забезпечення потреб, інтересів та повноцінного розвитку кожної дитини.

Директор Приозерного

ясел-садка № 70

Херсонської міської ради        О.І.Ніколайчук

Звіт керівника

Приозерного ясел-садка № 70
Херсонської міської ради
за
2018/2019навчальний рік
Ніколайчук Ольги Іванівни
перед батьками, колективом та громадськістю

1. Загальна характеристика

Приозерний ясла - садок № 70 Херсонської міської ради (далі - ясла - садок) є закладом дошкільної освіти для дітей віком від 2 до 6 (7) років комунальної форми власності.

Місцезнаходження ясла - садка № 70: селище Приозерне, вулиця Білозерська, будинок 7, місто Херсон, 73489.

2. Пріоритетні напрямки діяльності у 2018 /2019 н.р.

Діяльність ясел-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Пріоритетним напрямком роботи є:

створення оптимальних умов для забезпечення результативності освітнього процесу, фізичного розвитку кожної дитини, фізкультурно-оздоровчої та просвітницької роботи серед дітей та батьків, забезпечення охорони життя і здоров'я дітей.

3. Склад вихованців

За проектною потужністю Приозерний ясла-садок № 70 розраховано на 140 місць. Режим роботи - 10.5 год. Функціонує п'ять вікових груп: 2 групи раннього віку, 3 групи дошкільного віку. Загальна кількість дітей становила 125 осіб.

4. Кадрове забезпечення

Ясла - садок укомплектовано педагогічними кадрами згідно зі штатним розписом. Склад педагогічного колективу: директор, вихователь-методист, 7 вихователів, 2 музичні керівники. Кількісний склад педагогів за освітою не змінився за останній рік.

Протягом 2018/2019 року педагогічні працівників взяли участь у 12 авторських семінарах, методичних заходах, які проводив методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради.

Всі педагогічні працівники атестуються згідно графіка атестації, затвердженого на 5 років. Відповідно до графіка курсової перепідготовки, педагоги проходять курсову перепідготовку в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Крім того, відповідно до ст. 18 Закону України «Про освіту», педагогічними працівниками вільно обираються заклади освіти, установи, організації, інші суб'єкти освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих. Так, у 2018/2019 навчальному році 5 педагогічних працівників підвищили свій фаховий рівень, отримавши сертифікати учасників практичних курсів за авторськими програмами.

У своїй діяльності ясла - садок керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про охорону дитинства», іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Педагогічні працівники будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в освітній діяльності. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі починання педагогів. Протягом 2018/2019 навчального року педагоги приділяли особливу увагу створенню сприятливих умов для особистісного становлення та творчої самореалізації кожної дитини, формуванню її життєвої компетентності, забезпечення позитивного психологічного мікроклімату у формуванні гармонійно розвиненої, соціально адаптованої дитини через родинне виховання.

Упродовж року проводилась велика робота щодо зміцнення навчально-дидактичної бази ясел - садка. Систематизовані та поповнені матеріали для використання в роботі педагогічними працівниками: наочність, демонстраційний та роздавальний матеріал, створені лепбуки. Придбані книжки - розмальовки, виготовлені атрибути до сюжетно - рольових ігор.

5. Управлінська діяльність директора ясел- садка

З метою покращення рівня, вдосконалення освітнього процесу адміністрація ясел-садка здійснювала контроль за станом та якістю методичної роботи з кадрами, за роботою методичного кабінету, організаційно-педагогічною роботою, адміністративно-господарською роботою.

Організація освітнього процесу на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, здійсненню спільних заходів щодо набуття дошкільниками соціального досвіду.

Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року 4 засідання педагогічної ради, 2 семінари-практикуми, консультації. Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, динамічно будував освітню діяльність, використовуючи різні спеціальні методи, прийоми та заходи.

6. Методична робота

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ясел-садка на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Протягом навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази дитячого садка освітніми програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Працює фільмо- та відеотека казок та дитячих мультфільмів. Поповнено музичну фонотеку новими музичними записами до масових заходів, дійств фізкультурно-оздоровчого, музично-естетичного циклів.

В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогічним працівникам, придбано методичну літературу по плануванню роботи вихователів, здійснено підписку періодичних видань - журнал «Практика управління дошкільним закладом», журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Діти закладу брали активну участь у святах селища Комишани. Колектив ясел-садка взяв участь у міському конкурсі з образотворчого мистецтва для дітей дошкільного віку «Світ очима дітей», вихованка ясел-садка Соломія Ясак стала лауреатом конкурсу; у першому міському фестивалі «Літературні намистинки» 2 номери стали його лауреатами. Колектив ясел-садка взяв активну участь у Всеукраїнському благодійному марафоні «Врятуємо життя разом!» (квітень 2019 року).

З метою всебічного розвитку дітей дошкільного віку у яслах-садку надавалися додаткові освітні послуги на безоплатній основі: «Грація» (хореографія) - охоплено 55 діт., «Англійська мова» - 16 діт., «Маленькі актори» (театральний) - 15 діт., «Паперова казка» (художньо-естетичний напрямок) - 13 діт, «Веселі пальчики» (художньо-естетичний напрямок) - 8 діт. У роботу гуртка «Англійська мова» впроваджувався досвід роботи С.В.Гунько м. Луцьк «Метод асоціативних символів у процесі вивчення англійської мови». Всього гуртковою роботою було охоплено 107 дітей.

7. Організація харчування

Організація раціонального харчування є однією з головних складових роботи щодо зміцнення та збереження здоров'я дітей. У яслах-садку організація харчування здійснюється відповідно до спільних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.05р. №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та від 17.04.06р. за №298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Адміністрацією здійснюється контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами зберігання та дотримання термінів реалізації; за санітарним станом харчоблоку, своєчасним і чітким веденням документації.

У яслах-садку здійснюється триразовий режим харчування дітей відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.04 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих навчальних закладах» з урахуванням розподілу їжі за калорійністю протягом дня: сніданок - 25%, обід - 35%, полудень 20%; об'єм їжі відповідає віку дітей (влітку додається другий сніданок). Контроль за закладкою продуктів на харчоблоці здійснюється черговими згідно з графіком, затвердженим керівником.

Умови для організації харчування в дитячому садку задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням. Харчування дітей раціональне (збагачене білками, жирами, вуглеводами, мінералами) та збалансоване (присутні всі необхідні для дитячого росту продукти: молоко, м'ясо, сир, риба, вершкове масло, олія, овочі, фрукти). Щодня проводяться підсумки виконання натуральних норм, а також кожні десять днів аналізується їх виконання. Ведеться відповідна документація: журнали «Бракераж сирої продукції», «Бракераж готової продукції», «Журнал здоров'я», «Журнал виконання натуральних норм», перспективне меню.

З боку директора протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із ідповідними супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців, формуванням культурно-гігієнічних навичок. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму груп. Проте, натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано. Харчові отруєння відсутні.

Для зниження захворюваності колективом ведеться робота, зокрема:

- чітке дотримання режиму;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

- організація фізичного виховання;

- систематичне щеплення дітей;

- проведення загартовуючих процедур.

8. Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проводиться аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров'я дітей у яслах-садку.

У відповідності до чинного законодавства, дитячий садок забезпечений нормативно-правовими документами; видано накази про організацію роботи щодо запобігання дитячого травматизму в яслах-садку в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи щодо запобігання дитячого травматизму. Згідно з графіками, проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки. Упродовж року розроблено пам'ятки для батьків щодо правил поведінки під час новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні масових заходів. Розроблено заходи з питань техніки безпеки, охорони праці, охорони життя та здоров'я дітей. Протягом року було поповнено наочний, дидактичний та ігровий матеріал із даного розділу.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, виробничих нарадах. Заслухані питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності дітей дошкільного віку під час освітнього процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дитячого садка, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

9. Організація роботи з сім'ями вихованців

Адміністрація, педагогічний колектив у 2018/2019 навчальному році велику увагу приділяли формуванню співпраці дитячого садка з сім'єю, вивченню особливостей спілкування в сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця.

Батьки брали активну участь у благоустрої подвір'я, квітників, ігрових майданчиків, оформленні групових приміщень, були активними учасниками спортивних змагань, свят та розваг, конкурсів. Ясла-садок підтримує бажання батьків отримувати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці, як традиційні, так і нетрадиційні. Робота ясел-садка систематично висвітлювалася на сайті управління освіти Херсонської міської ради, на власному сайті Приозерного ясел-садка № 70.

10. Робота по зміцненню матеріально- технічної бази

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на його вирішення потрібні кошти. Як керівник закладу, значну увагу приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Здійснено поточні ремонти групових приміщень, фарбування та ремонт обладнання ігрових майданчиків. Придбано принтер вартістю 3,1 тис. грн., м'який інвентар (постільну білизну, рушники, подушки) на суму 4,5 тис. грн., шафи, ліжка та лави - використано 22,95 тис. грн., килимові покриття на суму 3,7 тис. грн., посуд на суму 7,5 тис. грн.. Придбано сантехніку на суму 3,5 тис. грн. Для харчоблока придбано ваги електронні вартістю 3,9 тис. грн., стіл кухонний виробничий - 2,6 тис. грн.

Батьки подарували садочку телевізор - 5,25 тис. грн., спортивний інвентар, вартістю 1,7 тис. грн. Всі матеріали оприбутковані та поставлені на бухгалтерський облік

В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази з залученням батьків в поточному році проведено: косметичний ремонт групових та підсобних приміщень, харчоблоку.

Розпочате капітальне будівництво вигрібної ями для потреб ясел-садка - виділено 338,6 тис. грн.

З метою покращення роботи садка проводиться анкетування батьків, пропозиції та зауваження батьків враховуються в подальшій роботі.

Висловлюю щиру подяку батькам наших вихованців, шефам - Херсонському козацькому полку Українського козацтва, за підтримку та допомогу у вирішення поточних питань, всьому колективу Приозерного ясел-садка № 70 за створення сприятливих умов перебування дітей в закладі.

А головним є те, що дитячий садок прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров'я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

За підсумками роботи колективу протягом 2018/2019 навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Директор Приозерного

ясел - садка № 70 ХМР                                                             О.І.Ніколайчук

© 2017 Ясла-садок № 70
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!