Пропускний режим

                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                              Директор   Приозерного ясел-садка №70

                                                                Херсонської міської ради

                                                                                 _____________________О.І.Ніколайчук

                                                         «03» вересня 2018 р.

Порядок

організації пропускного режиму та правил відвідування 

Приозерного ясел-садка №70    Херсонської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка (далі - порядок) розроблено згідно з Примірним порядком організації пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона та відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018 р. «Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м.Херсона», з метою створення безпечних умов для дошкільників, працівників ясел-садка, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, - попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та вихованців ясел-садка.

1.2. Даний порядок обговорюється на загальних зборах учасників освітнього процесу.

1.3. Пропускний режим - сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу. Пропускний режим в будівлі ясел-садка передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ясел-садка і визначає порядок пропуску вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень ясел-садка.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами ясел-садка.

1.5. Виконання вимог, що визначаються даним порядками, є обов'язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ясла-садку, вихованців та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ясел-садка.

1.6. Даний порядо розміщується на сайті та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.8. Даний порядок є обов'язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу освіти.

2. Порядок проходу в будівлю ясел-садка для вихованців

2.1. Пропускний режим у будівлю ясел-садка, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують відповідальні особи.

2.2. Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід з 7.00 годин до 8.00 години. Вихованці ясельних груп проходять в будівлю через відокремлені входи з 7.00 годин до 8.00 години.

2.3. Вихід дошкільників із приміщення на прогулянки, екскурсії, інші заходи відбуваються організовано і в супроводі вихователів та помічників вихователів.

2.4. Вихованці проходять у заклад тільки в супроводі батьків, або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю.

3.Пропускний режим для працівників ясел-садка

3.1. Адміністрація та інші працівники знаходяться у приміщенні закладу відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно з графіками роботи.

3.2. Адміністрація закладу зобов'язана заздалегідь попередити відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для батьків вихованців,або осіб, які їх замінюють

4.1. Батьки дошкільників або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ясел-садка через центральний вхід та 2 відокремлені входи за наявності списків осіб, які супроводжують дітей та забирають дітей, затверджених директором.

4.2. З педагогами батьки зустрічаються, коли приводять та забирають дитину додому, на батьківських зборах.

4.3. Педагоги зобов'язані заздалегідь попередити відповідальну особу про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5. Батькам, або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до ясел-садка з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.

4.6. Прохід батьків до ясел-садка з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що відповідальну особу інформують заздалегідь.

4.7. У випадках незапланованого приходу до ясел-садка батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, відповідальна особа з'ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов'язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів (далі - Журнал).

5. Пропускний режим для відвідувачів ясел-садка

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю ясел-садка тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов'язані з освітнім процесом, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються при пред'явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів.

5.3. Посадові особи, які прибули до закладу з перевіркою, пропускаються після з'ясування підстав проведення перевірки та при пред'явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують ясла-садок для проведення та участі у масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за наказом адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора Приозерного ясел-садка № 70, за попередньою домовленістю або в дні прийому, відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально відповідальним).

5.6. Для виклику працівника ясел-садка або представника адміністрації необхідно звертатися до відповідальної особи.

5.7. При відвідуванні ясел-садка відвідувач зобов'язаний за вимогою відповідальної особи надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю закладу алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, відповідальна особа не допускає прохід до будівлі відвідувача і негайно доповідає про випадок представнику адміністрації ясел-садка та діє у відповідності до чинного законодавства.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних із допуском відвідувачів до будівлі ясел-садка, відповідальна особа діє за наказом директора закладу або особи, що його заміняє.

5.10. Прохід територією ясел-садка дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації знаходження на території Приозерного ясел-садка № 70 та прохід нею стороннім особам заборонено.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в'їзду/виїзду автотранспорту на територію ясел-садка встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію закладу дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території ясел-садка без дозволу адміністрації заборонено.

7. Правила поведінки відвідувачів ясел-садка

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗДО зобов'язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення некоректного ставлення до вихованців, педагогічного та обслуговуючого персоналу та інших відвідувачів ЗДО.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ясел-садка.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками закладу їх службових обов'язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6. Бережливо ставитися до майна ЗДО, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні закладу.

7.1.7. При вході до будівлі ясел-садка, відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп'ютерну й оргтехніку, зобов'язані зареєструвати технічні засоби у відповідальної особи з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗДО.

7.2. Відвідувачам ЗДО забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ясел-садка без дозволу на те адміністрації, відповідальної особи чи педагогічних працівників.

7.2.2. Виносити з приміщення ясел-садка документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгоджені з адміністрацією ЗДО.

7.2.4. Приносити у ЗДО алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ЗДО. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Входити до ясел-садка в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами.

7.2.7. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ЗДО фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, які здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів ЗДО за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем ЗДО пропускного режиму і правил поведінки, йому робиться зауваження відповідальною особою або працівником ЗДО, та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних дій відповідальна особа або адміністрація ЗДО повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ЗДО на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов'язок відшкодування нанесених збитків.

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення ЗДО з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов'язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов'язків, пропускаються в будівлю ясел-садка за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення та супроводжуються до директора.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗДО, з метою виконання професійних обов'язків, пропускаються після пред'явлення документів, які підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або представника адміністрації ЗДО.

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ясел-садка

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій допускаються у приміщення (територію) ЗДО для виконання ремонтно-будівельних робіт за наказом директора.

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ясел-садка на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел-садка з приміщень та порядок їхньоїохорони

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів Приозерного ясел-садка № 70 при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок охорони приміщень розробляються адміністрацією ЗДО, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ЗДО на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення закладу припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, - забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ясел-садка.

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в яслах-садку

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ясла-садку, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами покладається на директора ясел-садка.

13.2. Директор ясел-садка наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускногорежиму та дотримання норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами відповідно до розподілу обов'язків.


© 2017 Ясла-садок № 70
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!