Правила для батьків

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019року
№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення. 

2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу. 

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей. 

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734 ) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122)

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 27.Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні;

педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

медичні працівники;

батьки або особи, які їх замінюють;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018}

                                                                                    Додаток 2
до наказу від 01 березня

2019 року № 14

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Приозерному яслах-садку № 70 Херсонської міської ради на 2019 рік

№ з/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальних батьківських зборах в яслах-садку

батьки

травень

Директор, вихователь-методист

2

Засідання методичного об'єднання «Протидія булінгу в дитячому колективі»

педагогічний колектив

вересень

Вихователь-методист

3

Розробка пам'ятки «Маркери булінгу»

педагогічний колектив

квітень-жовтень

Вихователь-методист

4

Контроль стану роботи щодо попередженню випадків булінгу

колектив закладу

щоквартально, в разі необхідності

Директор

5

Круглий стіл «Безпечний заклад дошкільної освіти»

педагогічний колектив

квітень

Директор, вихователь-методист

6

Вивчення законодавчої бази, знайомство із досвідом протидії цькуванню

педагогічний колектив

березень

Директор, вихователь-методист

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

вихованці закладу

упродовж року

Педагогічні працівники

2

Створення психологічно безпечного освітнього простору формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході занять, режимних моментів

вихованці закладу

упродовж року

Педагогічні працівники

3

Перегляд відеоматеріалів відповідної спрямованості

вихованці закладу

упродовж року

Педагогічні працівники

4

Участь у Всеукраїнському тижні права «Стоп булінгу»

вихованці закладу, батьки

листопад

Педагогічні працівники

5

Проведення Тижня дитячих мрій та добрих справ

вихованці закладу, батьки

травень

Педагогічні працівники

Робота з батьками

1

Консультації «Протидія цькуванню в дитячому колективі»; «Булінг - від «А» до «Я»; «Стоп насильству в сім'ї»

батьки

1 раз на квартал

Вихователі

2

Тренінг «Безпечний Інтернет»

батьки

грудень

Директор, вихователь-методист

3

Розміщення відповідної інформації на сайті ясел-садка

батьки

упродовж року

Вихователь-методист

Порядок подання та розгляду заяв
про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти
1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який
учасник освітнього процесу.
2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону
України «Про звернення громадян».
3. Здобувач освіти, який став свідком булінгу у школі, зобов'язаний
повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо
керівника закладу освіти .
4. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу
або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який
був свідком або учасником булінгу, зобов'язаний повідомити керівника
закладу освіти про цей факт.
5. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.
6. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу,
яка з'ясовує обставини булінгу.
7. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження
мікроклімату в дитячому середовищі та розв'язання конфлікту
вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.
8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то
керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів
Національної поліції України та Службу у справах дітей.
9. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда -
Україна» з протидії насильству в сім'ї або із захисту прав дітей; до
соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; Національної поліції
України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після
отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує
керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу.
Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з'ясувати всі
обставини булінгу.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ У ДИТЯЧИЙ САДОК

 1. Для вступу в ясла - садок батькам необхідно стати в чергу на зарахування до дитячого садка № 70 за адресою м. Херсон,сел. Приозерне,вул.Білозерська, 7

 2. Подати заяву завідувачу про прийняття дитини до дошкільного закладу.

 3. Надати копію свідоцтва про народження дитини.

 4. З поліклініки за місцем проживання дитини надати необхідну медичну документацію, листок щеплення, довідку щодо можливості відвідування дитиною дошкільного закладу.

 5. З необхідними медичними документами батьки звертаються насамперед до старшої медичної сестри, яка перевіряє їх відповідальність нормативним вимогам.

 6. Діти, які мають права на пільги:діти з сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;діти із сімей тимчасово переміщених осіб;діти батьків, які мають статус учасника бойових дій;діти із багатодітних родин;діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; інші категорії відповідно  до чинного законодавства.

 7. Надати всі дані про особливості дитини та відомості про родину.

 8. Ознайомитися з пам'яткою для батьків.

 9. Познайомитися з майбутнім вихователем Вашої дитини та отримати консультацію про особливості адаптаційного періоду.

 10. Підготувати необхідний змінний одяг, взуття, гребінець.

 11. Згідно зі списком необхідних речей для кожної вікової групи, зібрати дитину до садочка.

Набір дітей до дитячого садочка здійснюється протягом навчального року (при наявності вільних місць). Остаточне формування груп за віковим складом відбувається у травні.

ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ ДИТЯЧОГО САДКА

 1. Режим роботи дитячого садка з понеділка по п'ятницю з 7.00 до 17.30 год.
 2. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
 3. Допуск дитини в дитячий садок після її хвороби здійснюється при наданні довідки від лікаря.
 4. Оздоровлення проходить з 01.06. по 31.08. В цей час дитина може не відвідувати дитячий садок за попередньо поданою батьками заявою.
 5. За дитиною зберігається місце у дитячому садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній період.
 6. Відрахування дітей із дитячого садка може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ САДКУ

 1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього розвитку дитини (в дошкільних - за показниками, в період карантину тощо.)
 2. Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільну установу не приймаються.
 3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.
 4. Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.
 5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.
 6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.
 7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.
 8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.
 9. Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8-ї години ранку.
 10. Забирати дитину не пізніше 17.30 год.
 11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.
 12. У разі відсутності дитини більше 3-х днів батьки повинні надати медичну довідку.
 13. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 30 днів, вона вибуває з дитячого садка.
 14. Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву та надати довідку з місця роботи.
 15. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).
 16. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.
 17. Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати до 10-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.
 18. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі - в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.
 19. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.
 20. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників ясла-садка, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.
 21. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.
 22. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.
 23. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.
 24. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.
 25. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або завідувача.
 26. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.

Стаття 55 Закону України "Про освіту": 
Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.
2. Батьки здобувачів освіти мають право:
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.
3. Батьки здобувачів освіти зобов'язані:
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Приозерного ясел-садка №70

Херсонської міської ради

_________О.І.Ніколайчук

«03» вересня 2018 р.

Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування Приозерного ясел-садка №70

Херсонської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка (далі - порядок) розроблено згідно з Примірним порядком організації пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона та відповідно до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018 р. «Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти м.Херсона», з метою створення безпечних умов для дошкільників, працівників ясел-садка, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, - попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та вихованців ясел-садка.

1.2. Даний порядок обговорюється на загальних зборах учасників освітнього процесу.

1.3. Пропускний режим - сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу. Пропускний режим в будівлі ясел-садка передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ясел-садка і визначає порядок пропуску вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень ясел-садка.

1.4. Охорона приміщень забезпечується сторожами ясел-садка.

1.5. Виконання вимог, що визначаються даним порядками, є обов'язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ясла-садку, вихованців та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ясел-садка.

1.6. Даний порядо розміщується на сайті та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.8. Даний порядок є обов'язковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу освіти.

2. Порядок проходу в будівлю ясел-садка для вихованців

2.1. Пропускний режим у будівлю ясел-садка, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують відповідальні особи.

2.2. Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід з 7.00 годин до 8.00 години. Вихованці ясельних груп проходять в будівлю через відокремлені входи з 7.00 годин до 8.00 години.

2.3. Вихід дошкільників із приміщення на прогулянки, екскурсії, інші заходи відбуваються організовано і в супроводі вихователів та помічників вихователів.

2.4. Вихованці проходять у заклад тільки в супроводі батьків, або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю.

3.Пропускний режим для працівників ясел-садка

3.1. Адміністрація та інші працівники знаходяться у приміщенні закладу відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно з графіками роботи.

3.2. Адміністрація закладу зобов'язана заздалегідь попередити відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для батьків вихованців,або осіб, які їх замінюють

4.1. Батьки дошкільників або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ясел-садка через центральний вхід та 2 відокремлені входи за наявності списків осіб, які супроводжують дітей та забирають дітей, затверджених директором.

4.2. З педагогами батьки зустрічаються, коли приводять та забирають дитину додому, на батьківських зборах.

4.3. Педагоги зобов'язані заздалегідь попередити відповідальну особу про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5. Батькам, або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до ясел-садка з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.

4.6. Прохід батьків до ясел-садка з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що відповідальну особу інформують заздалегідь.

4.7. У випадках незапланованого приходу до ясел-садка батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, відповідальна особа з'ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов'язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів (далі - Журнал).

5. Пропускний режим для відвідувачів ясел-садка

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю ясел-садка тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов'язані з освітнім процесом, які відвідують заклад за службовою необхідністю, пропускаються при пред'явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів.

5.3. Посадові особи, які прибули до закладу з перевіркою, пропускаються після з'ясування підстав проведення перевірки та при пред'явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують ясла-садок для проведення та участі у масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за наказом адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора Приозерного ясел-садка № 70, за попередньою домовленістю або в дні прийому, відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально відповідальним).

5.6. Для виклику працівника ясел-садка або представника адміністрації необхідно звертатися до відповідальної особи.

5.7. При відвідуванні ясел-садка відвідувач зобов'язаний за вимогою відповідальної особи надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю закладу алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, відповідальна особа не допускає прохід до будівлі відвідувача і негайно доповідає про випадок представнику адміністрації ясел-садка та діє у відповідності до чинного законодавства.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних із допуском відвідувачів до будівлі ясел-садка, відповідальна особа діє за наказом директора закладу або особи, що його заміняє.

5.10. Прохід територією ясел-садка дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації знаходження на території Приозерного ясел-садка № 70 та прохід нею стороннім особам заборонено.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в'їзду/виїзду автотранспорту на територію ясел-садка встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію закладу дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території ясел-садка без дозволу адміністрації заборонено.

7. Правила поведінки відвідувачів ясел-садка

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ЗДО зобов'язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення некоректного ставлення до вихованців, педагогічного та обслуговуючого персоналу та інших відвідувачів ЗДО.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ясел-садка.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками закладу їх службових обов'язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6. Бережливо ставитися до майна ЗДО, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні закладу.

7.1.7. При вході до будівлі ясел-садка, відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп'ютерну й оргтехніку, зобов'язані зареєструвати технічні засоби у відповідальної особи з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ЗДО.

7.2. Відвідувачам ЗДО забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ясел-садка без дозволу на те адміністрації, відповідальної особи чи педагогічних працівників.

7.2.2. Виносити з приміщення ясел-садка документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгоджені з адміністрацією ЗДО.

7.2.4. Приносити у ЗДО алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ЗДО. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Входити до ясел-садка в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами.

7.2.7. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ЗДО фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, які здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів ЗДО за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем ЗДО пропускного режиму і правил поведінки, йому робиться зауваження відповідальною особою або працівником ЗДО, та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних дій відповідальна особа або адміністрація ЗДО повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ЗДО на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов'язок відшкодування нанесених збитків.

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення ЗДО з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов'язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов'язків, пропускаються в будівлю ясел-садка за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення та супроводжуються до директора.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ЗДО, з метою виконання професійних обов'язків, пропускаються після пред'явлення документів, які підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або представника адміністрації ЗДО.

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ясел-садка

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій допускаються у приміщення (територію) ЗДО для виконання ремонтно-будівельних робіт за наказом директора.

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ясел-садка на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел-садка з приміщень та порядок їхньоїохорони

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів Приозерного ясел-садка № 70 при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок охорони приміщень розробляються адміністрацією ЗДО, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ЗДО на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення закладу припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, - забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ясел-садка.

13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в яслах-садку

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ясла-садку, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами покладається на директора ясел-садка.

13.2. Директор ясел-садка наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускногорежиму та дотримання норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами відповідно до розподілу обов'язків.

© 2017 Ясла-садок № 70
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!